Chọn ngôn ngữ của bạn

Trang chủ arrow-right ... arrow-right Phần mềm quản lý dự án và chương trình arrow-right Phần mềm quản lý dự án arrow-right ClickUp

Chúng tôi đã tổng hợp danh sách 169 phần mềm thay thế miễn phí và trả phí cho ClickUp. Các đối thủ chính bao gồm: monday sales CRM, monday.com. Ngoài ra, người dùng cũng tiến hành so sánh giữa ClickUp và Wrike, Trello, Microsoft Visual Studio. Bạn cũng có thể xem các tùy chọn tương tự khác tại đây: Phần mềm quản lý dự án và chương trình, Phần mềm quản lý dự án.


monday sales CRM
Subscription Free Trial Free

Cải thiện hiệu quả bán hàng của bạn với CRM bán hàng thứ hai. Tập trung dữ liệu khách hàng, tự động hóa các tác vụ và theo dõi các giao dịch cho một quy trình liền mạch. Sử dụng phân tích thời gian thực cho những hiểu biết sâu sắc.

monday.com
Subscription Free Free Trial

Một nền tảng dựa trên đám mây linh hoạt, tối ưu hóa quản lý dự án và cộng tác nhóm. Tăng năng suất trong phát triển phần mềm, tiếp thị, bán hàng CRM, HR, nó cho phép theo dõi nhiệm vụ liền mạch, quản lý thời hạn và phân tích để nâng cao hiệu suất dự…

Wrike
Subscription Free Free Trial

Nền tảng quản lý công việc năng động thúc đẩy sự hợp tác liền mạch trong xử lý nhiệm vụ, lập kế hoạch dự án và chia sẻ tài liệu. Hoàn hảo cho các doanh nghiệp có nhiều đội yêu cầu phối hợp hiệu quả. Theo dõi thời gian và quản lý nhiệm vụ dễ dàng.

Trello
Subscription Free Free Trial

Một nền tảng cộng tác có khả năng tùy biến cao. Tạo điều kiện làm việc nhóm minh bạch, có thể chia sẻ giữa các dự án và nhóm khác nhau.

Microsoft Visual Studio
Subscription Free Open Source Free Trial

Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) được thiết kế để tạo ra nhiều loại phần mềm khác nhau, bao gồm các ứng dụng Windows, trang web, ứng dụng di động và trò chơi.

Slack
Subscription Free Free Trial

Slack là trung tâm cộng tác liền mạch, cung cấp tính năng nhắn tin theo thời gian thực, chia sẻ tệp và tích hợp với các ứng dụng. Hoàn thành công việc hiệu quả từ mọi nơi.

Asana
Subscription Free Free Trial

Asana là một phần mềm quản lý dự án toàn diện cho phép các nhóm quản lý hiệu quả các nhiệm vụ và dự án. Các tính năng của nó bao gồm tạo và phân công nhiệm vụ, cài đặt mức độ ưu tiên, theo dõi tiến trình và đính kèm tệp.

Taskade
Subscription Free Free Trial

Taskade cách mạng hóa năng suất nhóm với quản lý nhiệm vụ liền mạch, cộng tác thời gian thực và tạo quy trình làm việc trực quan. Đồng bộ hóa dễ dàng trên các thiết bị để có năng suất không bị gián đoạn, trao quyền cho các nhóm đạt được mục tiêu của…

Basecamp
Subscription Free Trial Free

Một nền tảng cộng tác hàng đầu được ưa chuộng bởi các nhóm toàn cầu. Từ các nhóm địa phương đến từ xa, Basecamp hợp lý hóa việc cộng tác, chia sẻ tài liệu, lên lịch dự án và nhiều cuộc họp hoặc email khác. Khám phá các đánh giá rave của chúng tôi và…

(1)
5,0 out of 5
Notion
Subscription Free Free Trial

Không gian làm việc tất cả trong một của bạn cho wiki, tài liệu và dự án. Hợp lý hóa các ứng dụng công việc của bạn thành một nền tảng thống nhất, nâng cao khả năng cộng tác và năng suất. Khám phá tương lai của công việc với tích hợp AI.

ClickUp là một công cụ quản lý dự án và nhiệm vụ tất cả trong một bao gồm nhiều tính năng và khả năng để tổ chức quy trình làm việc. Với ClickUp, người dùng có thể tạo tác vụ, lập kế hoạch dự án, đặt thời hạn, liên lạc với nhóm và sử dụng nhiều công cụ để tăng năng suất.

ClickUp Nền tảng

tick-square iPad
tick-square iPhone
tick-square Mac
tick-square Linux
tick-square Android
tick-square Web-Based
tick-square Windows

ClickUp Video và Ảnh chụp màn hình

ClickUp Tổng quan

ClickUp cho phép bạn tạo các bảng tùy chỉnh để tổ chức các tác vụ, sử dụng các chế độ xem khác nhau, chẳng hạn như bảng, lịch, danh sách, biểu đồ Gantt và các bảng khác. Nền tảng cũng có tích hợp với nhiều công cụ và dịch vụ khác để thuận tiện cho người dùng.

ClickUp Tính năng

tick-square Access Controls/Permissions
tick-square Third Party Integrations
tick-square Budget Management
tick-square Resource Management
tick-square Document Management
tick-square Reporting/Project Tracking
tick-square Project Tracking
tick-square Activity Dashboard
tick-square Task Management
tick-square Workflow Management
tick-square Version Control
tick-square To-Do List
tick-square Sprint Planning
tick-square Social Media Integration
tick-square Resource Scheduling
tick-square Requirements Management
tick-square Recurring Tasks
tick-square Recurring Issues
tick-square Real Time Editing
tick-square Project Scheduling
tick-square Productivity Analysis
tick-square Predictive Analytics
tick-square Office Suite
tick-square No-Code
tick-square Kanban Board
tick-square Issue Scheduling
tick-square For Creative Agencies
tick-square File Transfer
tick-square File Sharing
tick-square File Management
tick-square Employee Time Tracking
tick-square Email Marketing
tick-square Drag & Drop
tick-square Deliverables Management
tick-square Data Import/Export
tick-square Dashboard
tick-square Daily Reports
tick-square Customizable Branding
tick-square Code Repository Integration
tick-square Bug Tracking
tick-square Brainstorming
tick-square @mentions
tick-square Visual Workflow Management
tick-square Utilization Reporting
tick-square Retrospectives Management
tick-square Request Management
tick-square Release Planning
tick-square Product Lifecycle Management
tick-square Performance Review Management
tick-square Multi-board
tick-square Multi-Department/Project
tick-square Markup Tools
tick-square Iteration Management
tick-square Issue Auditing
tick-square Innovation Management
tick-square Idea Ranking
tick-square Database Creation
tick-square Color Codes/Icons
tick-square Bar Chart
tick-square Time Zone Tracking
tick-square Stakeholder Defined Attributes
tick-square Territory Management
tick-square Ideation
tick-square Presentation Tools
tick-square Email Alerts
tick-square Roadmapping
tick-square Media Planning
tick-square Video Chat
tick-square KPI Monitoring
tick-square Team Management
tick-square Rich Text Editor
tick-square Mind Maps
tick-square Employee Activity Monitoring
tick-square Skills Tracking
tick-square Issue Tracking
tick-square Bug/Issue Capture
tick-square Backlog Management
tick-square Design Management
tick-square Alerts/Escalation
tick-square Strategic Planning
tick-square Product Roadmapping
tick-square Percent-Complete Tracking
tick-square For IT Project Management
tick-square Capacity Management
tick-square Testing/QA Management
tick-square Supports Scrum
tick-square Risk Management
tick-square Email-to-Task Conversion
tick-square Display Ad Management
tick-square Cost-to-Completion Tracking
tick-square Marketing Automation
tick-square Internal Chat Integration
tick-square Campaign Planning
tick-square Referral Tracking
tick-square Negative Feedback Management
tick-square Multi-Campaign
tick-square Marketing Calendar
tick-square Campaign Analytics
tick-square Dashboard Creation
tick-square Agile Methodologies
tick-square Web-based Deployment
tick-square Visualization
tick-square Traditional Methodologies
tick-square Timeline Management
tick-square Task Tagging
tick-square Task Editing/Updating
tick-square Task Board View
tick-square Spreadsheet View
tick-square Project Planning/Scheduling
tick-square Project Planning
tick-square Portfolio Management
tick-square Parent Task
tick-square Milestone Tracking
tick-square Issue Management
tick-square Import Tasks
tick-square Idea Management
tick-square Guest Access
tick-square Forecasting
tick-square Create Subtasks
tick-square Activity/News Feed
tick-square Configurable Workflow
tick-square Lead Management
tick-square Segmentation
tick-square Sales Pipeline Management
tick-square Overtime Calculation
tick-square Online Time Clock
tick-square Employee Scheduling
tick-square Discussions/Forums
tick-square Knowledge Base Management
tick-square Notes Management
tick-square Content Management
tick-square Real-Time Chat
tick-square Personalization
tick-square Communication Management
tick-square Campaign Management
tick-square Forms Automation
tick-square Document Review
tick-square Calendar/Reminder System
tick-square Automatic Time Capture
tick-square Product Data Management
tick-square Application Management
tick-square Interaction Tracking
tick-square Templates
tick-square Employee Management
tick-square Surveys & Feedback
tick-square Meeting Management
tick-square Archiving & Retention
tick-square Electronic Signature
tick-square Single Sign On
tick-square Automated Scheduling
tick-square Customizable Templates
tick-square Multiple Billing Rates
tick-square Mobile Time Tracking
tick-square Billable & Non-Billable Hours
tick-square Timesheet Management
tick-square Online Time Tracking
tick-square Offline Time Tracking
tick-square Traceability
tick-square Channel Management
tick-square Change Management
tick-square Approval Workflow
tick-square API
tick-square Workflow Configuration
tick-square Task Planning
tick-square Tagging
tick-square Real Time Updates
tick-square Real Time Notifications
tick-square Collaboration Tools
tick-square Gantt/Timeline View
tick-square Progress Tracking
tick-square Prioritization
tick-square Projections
tick-square Project Templates
tick-square Deadline Management
tick-square Messaging
tick-square Goal Setting/Tracking
tick-square Forms Management
tick-square Customizable Dashboard
tick-square Commenting/Notes
tick-square Assignment Management
tick-square Task Progress Tracking
tick-square Role-Based Permissions
tick-square Reminders
tick-square Project Time Tracking
tick-square Multiple Projects
tick-square Graphical Workflow Editor
tick-square Customizable Fields
tick-square Business Process Automation
tick-square Vacation/Leave Tracking
tick-square Time Tracking
tick-square Status Tracking
tick-square Spend Management
tick-square Search/Filter
tick-square Performance Metrics
tick-square Email Management
tick-square Due Date Tracking
tick-square Time & Expense Tracking
tick-square Approval Process Control
tick-square Template Management
tick-square Supplier Management
tick-square Reporting & Statistics
tick-square Remote Access/Control
tick-square Real Time Reporting
tick-square Quotes/Estimates
tick-square Project Management
tick-square Mobile Access
tick-square Financial Management
tick-square Document Storage
tick-square Cost Tracking
tick-square Contact Management
tick-square Compliance Management
tick-square Client Management
tick-square Calendar Management
tick-square Budgeting/Forecasting
tick-square Alerts/Notifications
tick-square Billing & Invoicing
tick-square Activity Tracking
tick-square Reporting/Analytics
tick-square Time Off Management
tick-square Lead Generation
tick-square Employee Database
tick-square Release Management
tick-square Client Portal
tick-square Audit Trail
tick-square Task Scheduling
tick-square Dependency Tracking
tick-square CRM
tick-square Calendar Sync
tick-square Remote Support
tick-square Scheduling
tick-square Gamification
tick-square Knowledge Management
tick-square Customer Journey Mapping

Các lựa chọn hàng đầu thay thế ClickUp

Chia sẻ ý kiến về phần mềm, viết đánh giá và giúp làm cho nó càng tốt hơn!

ClickUp Thẻ

task-tray super-rich-editing simple-statuses multitask-toolbar multiple-assignees listview custom-statuses collaboration-detection box-view board-view checklists notepad calendar time-tracking project-management

Đề xuất thay đổi

Phản hồi của bạn

Chọn một xếp hạng
Vui lòng chọn một đánh giá

Your vote has been counted.

Do you have experience using this software?