Chọn ngôn ngữ của bạn

Trang chủ arrow-right ... HR Software arrow-right Phần mềm quản lý nghỉ phép

Phần mềm quản lý nghỉ phép

12

Perkbox là một nền tảng sáng tạo để quản lý lợi ích và phần thưởng của nhân viên. Nó cung cấp một bộ dịch vụ rộng lớn bao gồm đào tạo doanh nghiệp, tư vấn tài chính và chăm sóc sức khỏe.

Zoho Workerly
Free Free Trial Subscription

Phần mềm đại lý nhân sự hợp lý hóa việc tổ chức dữ liệu, quản lý tính khả dụng và lập kế hoạch công việc. Tạo và phê duyệt bảng chấm công, và đảm bảo thanh toán kịp thời.

Timetastic
Free Free Trial Subscription

Timetastic là một dịch vụ trực tuyến để quản lý các kỳ nghỉ và lịch trình của nhân viên. Nó được thiết kế cho các doanh nghiệp để đơn giản hóa quá trình yêu cầu kỳ nghỉ, theo dõi giờ làm việc và tạo lịch làm việc.

Quinyx
Free Trial Subscription

Nâng cao năng suất, duy trì và lợi nhuận bằng cách hợp lý hóa dự báo lao động, tối ưu hóa quản lý lịch trình và thúc đẩy sự tham gia của nhân viên. Dành cho các doanh nghiệp đang tìm cách tối ưu hóa lực lượng lao động tuyến đầu của mình.

Great Recruiters
Free Trial Subscription

Nền tảng dựa trên đám mây chuyển đổi đánh giá ứng viên theo thời gian thực thành thông tin chi tiết có thể hành động về hiệu suất của nhà tuyển dụng. Phân tích điểm số và thứ hạng để thúc đẩy hiệu suất tốt hơn và nâng cao trải nghiệm của ứng viên.

Buddy Punch
Free Trial Subscription

Tối ưu hóa việc quản lý lực lượng lao động của bạn với Buddy Punch - phần mềm & ứng dụng đồng hồ thời gian của nhân viên. Hợp lý hóa các quy trình theo dõi thời gian, lên lịch và tính lương để nhóm của bạn đạt được hiệu suất liền mạch.

kiwiHR
Free Trial Subscription

kiwiHR là một phần mềm nhân sự toàn diện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp một nền tảng tập trung để quản lý nhân viên. Các tính năng của nó bao gồm theo dõi thời gian, quản lý nghỉ phép, lưu trữ tài liệu và phân tích sâu sắc. Với các tích h…

Leave Dates
Free Free Trial Subscription

Tăng cường phối hợp nhóm với Ngày nghỉ: một hệ thống quản lý và lập kế hoạch nghỉ phép hàng năm trực quan. Đơn giản hóa quá trình lập kế hoạch nghỉ phép của bạn một cách liền mạch.

Deputy
Free Free Trial Subscription

Vice đại diện cho một nền tảng tiên tiến để quản lý lực lượng lao động, cung cấp các chức năng toàn diện như lập kế hoạch nhân viên phức tạp, theo dõi thời gian chính xác và giao tiếp nhóm liền mạch.

Freshservice for Business Teams là một giải pháp quản lý dịch vụ thống nhất được thiết kế để hợp lý hóa các dịch vụ của nhân viên trên các bộ phận CNTT, nhân sự, tài chính và các bộ phận khác. Nó cung cấp các tác nhân ảo được hỗ trợ bởi AI, tự phục …

Float
Free Free Trial Subscription

Phần mềm quản lý tài nguyên cho các nhóm từ 5 đến 500+. Lên lịch nhiệm vụ, xem tính khả dụng theo thời gian thực, tối ưu hóa khối lượng công việc và tích hợp với các công cụ quản lý dự án.

greytHR
Free Free Trial Subscription

Giải pháp nhân sự dựa trên đám mây dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quản lý con người, hợp lý hóa các quy trình nhân sự và tăng cường sự tham gia của nhân viên với các công cụ năng suất và Cổng thông tin nhân viên của chúng tôi.

Your vote has been counted.

Do you have experience using this software?