Chọn ngôn ngữ của bạn

Trang chủ arrow-right ... Design Software arrow-right Phần mềm xuất bản máy tính để bàn

Phần mềm xuất bản máy tính để bàn

3

Design Huddle
Subscription

Design Huddle là một nền tảng thiết kế đồ họa và tạo khuôn mẫu video nhãn trắng cho phép người dùng tạo và tùy chỉnh các mẫu bằng giao diện người dùng đơn giản và công nghệ tiên tiến. Nó có thể được gắn nhãn hiệu và nhúng vào trang web hoặc nền tảng…

Foxit PDF Editor
Free Trial One Time License

Giải pháp tạo và chỉnh sửa PDF, với tích hợp Foxit eSign cho chữ ký điện tử hợp pháp. Nó cung cấp các công cụ để cộng tác, tổ chức, bảo vệ và xuất tệp PDF sang Word, PowerPoint và Excel.

Wondershare PDFelement
Free Free Trial Subscription

Hệ thống quản lý tài liệu trực tuyến cung cấp khả năng Chữ ký điện tử, trình chỉnh sửa PDF, trình tạo biểu mẫu, v.v. Chỉnh sửa, in, gửi, chuyển đổi tài liệu và thu thập dữ liệu trong một ứng dụng web dựa trên đám mây duy nhất, có sẵn trên Android và…

Your vote has been counted.

Do you have experience using this software?