Chọn ngôn ngữ của bạn

Trang chủ arrow-right ... Marketing Software arrow-right Nền tảng thông minh khán giả

Nền tảng thông minh khán giả

1

YouScan
Free Trial Subscription

YouScan là một nền tảng nghe phương tiện truyền thông xã hội được hỗ trợ bởi AI, cung cấp thông tin chi tiết trực quan và phân tích văn bản, hình ảnh và dữ liệu khán gi. Nó giúp doanh nghiệp hiểu ý kiến của khách hàng, khám phá những hiểu biết có th…

Your vote has been counted.

Do you have experience using this software?