Wybierz swój język

Powrót arrow-right ... HR Software arrow-right Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) i oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)

Systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS) i oprogramowanie do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM)

29

Zoho Workerly
Free Free Trial Subscription

Oprogramowanie dla agencji zatrudnienia usprawnia organizację danych, zarządzanie dostępnością i planowanie zadań. Generuje i zatwierdza karty czasu pracy oraz zapewnia terminowe płatności.

Quinyx
Free Trial Subscription

Zwiększa produktywność, retencję i rentowność poprzez usprawnienie prognozowania pracy, optymalizację zarządzania harmonogramem i zwiększenie zaangażowania pracowników. Dla firm, które chcą zoptymalizować swoją siłę roboczą.

Quickly Hire
Subscription

Quickly Hire upraszcza proces budowania globalnego zespołu zweryfikowanych freelancerów, eliminując wyzwania finansowe, prawne i administracyjne. Quickly Hire pozwala znaleźć wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin, takich jak rozwój, cont…

Justworks
Subscription

Wiodąca firma technologiczna HR zapewnia zintegrowaną platformę do zarządzania biznesem. Automatyzacja płac, dostęp do świadczeń i narzędzi HR.

Rozwiązanie HR dla małych firm, upraszczające codzienne operacje, od kadr i płac po zarządzanie talentami i czasem.

G-P
Subscription

G-P jest dostawcą rozwiązań typu employer of record, umożliwiającym firmom planowanie, zatrudnianie i zarządzanie zespołami w ponad 180 krajach bez konieczności zakładania nowych podmiotów. Dzięki narzędziom opartym na sztucznej inteligencji, specja…

Multiplier
Subscription

Usprawnij globalne zarządzanie zespołem dzięki zaawansowanej platformie Multiplier. Uprość międzynarodową listę płac, zapewnij zgodność z lokalnymi przepisami i zapewnij spójne korzyści. Multiplier oferuje pozyskiwanie talentów bez granic, umowy wol…

Performance Pro
Open Source Free Trial Subscription

Performance Pro to przyjazne dla użytkownika i konfigurowalne oprogramowanie zaprojektowane w celu poprawy retencji talentów i doświadczenia pracowników. Oferuje szereg funkcji, w tym dostosowanie umiejętności, bieżące informacje zwrotne, rozwój pra…

JazzHR
Free Trial Subscription

JazzHR to przyjazne dla użytkownika i elastyczne oprogramowanie rekrutacyjne przeznaczone dla małych firm, oferujące nieograniczoną liczbę miejsc pracy i użytkowników. JazzHR usprawnia proces rekrutacji poprzez automatyzację ręcznych zadań, centrali…

RoboHead
Free Trial Subscription

Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania projektami dostosowane do potrzeb zespołów marketingowych i kreatywnych. Konsoliduje harmonogramy, budżety, rezultaty, proofing online, ankiety, raporty, zarządzanie zasobami i wiele więcej w jednej kompleksow…

Workhuman Social Recognition to zaawansowana, oparta na danych platforma HR, która wykorzystuje wzajemne uznanie w celu optymalizacji wydajności pracowników, zmniejszenia rotacji i zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jego globalna architektu…

Keka
Free Trial Subscription

Oferuje oparte na chmurze oprogramowanie do usprawnionego zarządzania danymi pracowników, listą płac, wydatkami i wydajnością w różnych sektorach. Dzięki takim funkcjom jak ankiety pulsu, niestandardowe powiadomienia i śledzenie zasobów, zwiększa wy…

QuickBooks Time
Free Trial Subscription

QuickBooks Time upraszcza śledzenie czasu pracowników, planowanie i płace, zastępując przestarzałe metody. Śledź czas z dowolnego miejsca, zwiększając wydajność na miejscu lub zdalnie oraz usprawniając płace, fakturowanie i kalkulację kosztów pracy.

Zoho People
Free Free Trial Subscription

Usprawnia zarządzanie frekwencją, urlopami i kartami czasu pracy dzięki przyjaznemu dla użytkownika oprogramowaniu. Ustaw ograniczenia IP, importuj dane biometryczne i włącz dostęp mobilny do śledzenia pracowników i klientów.

PerformYard
Free Trial Subscription

PerformYard to zaawansowana, ale intuicyjna platforma do zarządzania wydajnością, która usprawnia i optymalizuje przepływy pracy związane z oceną pracowników. Oferuje zestaw zaawansowanych funkcji, w tym ustalanie celów, wielokierunkowe mechanizmy i…

Bizimply
Subscription

Rozwiązanie do zarządzania pracownikami dla branży usługowej, łączące przetwarzanie czasu i obecności, planowanie, HR i listy płac.

Ganttic
Free Free Trial Subscription

Rozwiązanie do planowania zasobów i zarządzania portfelem projektów. Zoptymalizuj planowanie dzięki jednoczesnemu planowaniu personelu, sprzętu i obiektów. Bądź na bieżąco dzięki dostępowi w chmurze w czasie rzeczywistym i udostępnianym wykresom Gan…

ClearCompany to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania talentami, oferujące skuteczne rozwiązania w zakresie rekrutacji, onboardingu, zarządzania wydajnością i zaangażowania pracowników. Zapewnia system śledzenia kandydatów, usprawniony onboarding, …

ClickTime
Free Trial Subscription

Oferuje oprogramowanie do śledzenia czasu i wydatków projektu, idealne do zarządzania od 20 do ponad 1000 pracowników. Śledzenie czasu na dowolnym urządzeniu.

Rippling
Subscription

Konsoliduje funkcje HR, IT i finansów w jedną ujednoliconą platformę, centralizując rozproszone systemy pracownicze, takie jak lista płac, wydatki, świadczenia i zarządzanie urządzeniami.

bambooHR
Free Trial Subscription

BambooHR: Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi, które upraszcza procesy HR, od zarządzania pracownikami, zatrudniania, wdrażania, śledzenia czasu pracy, po raportowanie i dostęp mobilny. Niestandardowe przepływy pracy, samoobsług…

Kompleksowe, oparte na chmurze rozwiązanie HCM dostosowane do potrzeb średnich i dużych firm. Dzięki zintegrowanym funkcjom kadrowym, płacowym, benefitowym i analitycznym usprawnia operacje, zapewnia zgodność z przepisami i zwiększa możliwości zespo…

Agendrix
Free Free Trial Subscription

Oprogramowanie do planowania i zarządzania pracownikami zaprojektowane w celu usprawnienia komunikacji z pracownikami dla firm. Upraszcza śledzenie czasu i obecności.

Wiodący dostawca technologii HCM, oferujący dostosowane rozwiązania dla specjalistów ds. kadr, płac i świadczeń. Usprawnia obsługę pracowników, umożliwiając zespołom zwiększanie produktywności i podejmowanie świadomych decyzji przy jednoczesnym mini…

Lattice
Free Trial Subscription

Oferuje platformę do zarządzania ludźmi, umożliwiającą specjalistom HR zwiększanie zaangażowania i wydajności.

Netchex
Subscription

Netchex to oparty na chmurze system zarządzania kadrami i płacami, usprawniający procesy HR. Oferuje listę płac, świadczenia, śledzenie czasu pracy, onboarding i usługi raportowania dla firm każdej wielkości.

Float
Free Free Trial Subscription

Oprogramowanie do zarządzania zasobami dla zespołów od 5 do 500+. Planuj zadania, przeglądaj dostępność w czasie rzeczywistym, optymalizuj obciążenia i integruj się z narzędziami do zarządzania projektami.

greytHR
Free Free Trial Subscription

Oparte na chmurze rozwiązania HR dla MŚP. Zarządzanie ludźmi, usprawnienie procesów HR i zwiększenie zaangażowania pracowników dzięki naszym narzędziom zwiększającym produktywność i portalowi pracowniczemu.

Zapewnia intuicyjną obsługę kadr i płac pracowników. Oprogramowanie zwiększa wydajność i integralność danych, a także zapewnia pracownikom narzędzia samoobsługowe do zarządzania informacjami HR, co skutkuje dokładnością, zmniejszeniem odpowiedzialno…

Your vote has been counted.

Do you have experience using this software?