57372 ứng dụng 688720 thích

Ứng dụng và phần mềm tốt nhất

  • Joplin

    Joplin là một ứng dụng ghi và làm ghi chú mã nguồn mở, miễn phí, có thể xử lý một số lượng lớn các ghi chú được sắp xếp vào sổ ghi chép. Các ghi chú có thể tìm kiếm, có thể được sao chép, gắn thẻ và sửa đổi từ các ứng dụng trực tiếp hoặc từ trình so…

    Mã nguồn mở Miễn phí Firefox Chrome iPad Android Tablet Chrome OS iPhone Android Linux Windows Mac

    Joplin icon