57372 ứng dụng 688720 thích

Ứng dụng và phần mềm tốt nhất

 • Resilio Sync

  Resilio Sync cho phép bạn tự động đồng bộ hóa các tệp giữa các máy tính thông qua công nghệ phân tán, bảo mật (giao thức bittorrent P2P). Chuyển tập tin nhanh chóng, thông minh. Đồng bộ hóa bỏ qua đám mây và tìm đường đi ngắn nhất giữa các thiết bị …

  Freemium Kindle Fire iPad Windows Phone BSD Android Tablet iPhone Android Linux Windows Mac

  Resilio Sync icon
 • Gladinet

  Gladinet Cloud Desktop gắn bộ lưu trữ đám mây vào máy tính để bàn cục bộ của bạn. Nó là một ứng dụng máy tính để bàn đơn giản. CentreStack (Gladinet Cloud Enterprise Edition) cho phép một tổ chức cung cấp quyền truy cập đơn giản, an toàn vào bộ nhớ …

  Thương mại iPad Windows Phone Android Tablet iPhone Android Web Windows Mac

  Gladinet icon
 • AiCloud

  ASUS AiCloud giúp bạn kết nối với dữ liệu của mình ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào bạn có kết nối internet. Nó liên kết mạng gia đình và các dịch vụ lưu trữ web trực tuyến của bạn, cho phép bạn truy cập vào các tệp của mình bằng ứng dụng AiCloud trên…

  Thương mại iPhone Android Windows