57372 ứng dụng 688720 thích

Ứng dụng và phần mềm tốt nhất

 • Boostnote

  Boostnote là ứng dụng ghi chú đơn giản, trình quản lý mã, trình quản lý đoạn mã và ứng dụng ghi nhớ cho các lập trình viên phần mềm. Boostnote lưu tất cả thông tin của bạn về sự phát triển. Hãy là một bộ não của hacker. Sử dụng Boostnote là hoàn toà…

  Mã nguồn mở Miễn phí Linux Windows Mac

  Boostnote icon
 • ActionPad

  ActionPad là một ứng dụng thay thế cho BlackBerry MemPad gốc. Nó cung cấp quyền truy cập nhanh vào bản ghi nhớ để tăng năng suất của bạn. Tính năng cốt lõi Tìm kiếm Tiêu đề & Nội dung Mã hóa ghi nhớ Chuyển đổi danh mục 1 lần nhấp Tích hợp BlackB…

  Thương mại Blackberry

  ActionPad icon
 • Map Note

  Sử dụng ghi chú bản đồ, bạn có thể truyền bá ý tưởng của mình ở bất cứ đâu trên khung vẽ trải rộng vô hạn. Tôi nghĩ rằng công việc của bộ não khi xem xét các ý tưởng là một hình ảnh làm việc ngẫu nhiên và xuyên tâm chứ không phải tuyến tính. Ghi chú…

  Thương mại iPad iPhone

  Map Note icon