57372 ứng dụng 688720 thích

Ứng dụng và phần mềm tốt nhất

 • Apache Mesos

  Apache Mesos là một trình quản lý cụm giúp đơn giản hóa sự phức tạp của các ứng dụng đang chạy trên một nhóm máy chủ dùng chung.

  Mã nguồn mở Miễn phí Linux Mac

  Apache Mesos icon
 • Deis

  Deis là một PaaS mã nguồn mở tận dụng Docker, CoreOS và Heroku Buildpacks để cung cấp một nền tảng ứng dụng riêng nhẹ và linh hoạt.

  Mã nguồn mở Miễn phí Linux

  Deis icon
 • Bootable Cluster CD

  Một "Phòng thí nghiệm ướt" tính toán cho điện toán phân tán! Một cụm trong túi của bạn!

  Miễn phí Linux

  Bootable Cluster CD icon