Các lựa chọn thay thế để The Geometer's Sketchpad

 • GnuPlot

  Gnuplot là một tiện ích vẽ dữ liệu tương tác dựa trên dòng lệnh và chức năng. Ban đầu nó được dự định là cho phép các nhà khoa học và sinh viên hình dung các chức năng và dữ liệu toán học. Nó thực hiện công việc này khá tốt, nhưng đã phát triển để h…

  Mã nguồn mở Miễn phí Linux Windows Mac

  GnuPlot icon
 • Graph

  Biểu đồ là một ứng dụng nguồn mở được sử dụng để vẽ các biểu đồ toán học trong một hệ tọa độ. Bất cứ ai muốn vẽ biểu đồ của các hàm sẽ thấy chương trình này hữu ích. Chương trình giúp dễ dàng hình dung một chức năng và dán nó vào một chương trình kh…

  Mã nguồn mở Miễn phí Windows

  Graph icon
 • Lybniz

  Lybniz là một máy vẽ đồ thị hàm toán học đơn giản và rất dễ sử dụng được viết bằng Python và GTK. Biểu thức được nhập theo cú pháp Python.

  Mã nguồn mở Miễn phí Linux Windows

  Lybniz icon
 • KSEG

  KSEG là một chương trình hình học tương tác miễn phí để khám phá hình học Euclide. Nó chạy trên nền tảng dựa trên Unix (theo người dùng, nó cũng biên dịch và chạy trên Mac OS X và nên chạy trên mọi thứ mà Qt hỗ trợ). Bạn tạo một cấu trúc, chẳng hạn …

  Mã nguồn mở Miễn phí BSD Linux Windows Mac

  KSEG icon
 • Autograph

  Autograph là một chương trình PC động hoạt động ở 3 chế độ: 1D - Thống kê & Xác suất 2D - Vẽ đồ thị, tọa độ, biến đổi và dữ liệu hai biến 3D - Vẽ đồ thị, tọa độ và biến đổi

  Thương mại Windows Mac

 • Grapher

  Tạo một trong hơn 60 loại biểu đồ độc đáo. Tạo dòng 2D hoặc 3D, phân tán, chức năng, phân tán lớp, bong bóng, bước, vectơ, biểu đồ thanh và biểu đồ biểu đồ thanh nổi. Tạo đường kẻ, tán xạ, tán xạ lớp, vectơ, thanh, hoa hồng, gió và các cực của radar…

  Thương mại Windows

  Grapher icon
 • Graphmatica

  Là một máy vẽ phương trình mạnh mẽ, dễ sử dụng, với các tính năng số và tính toán: Chụp màn hình Win32. Đồ thị hàm số, quan hệ và bất đẳng thức của Cartesian, cộng với các phương trình vi phân cực, tham số và thông thường. Lên đến 999 biểu đồ trên m…

  Freemium Windows

  Graphmatica icon