Các lựa chọn thay thế để ruTorrent

 • NTorrent

  Một máy khách giao diện người dùng đồ họa để rTorrent (một ứng dụng khách cli torrent) được viết bằng java. nTorrent có thể quản lý một quá trình rtorrent qua mạng và cho phép một số khách hàng.

  Mã nguồn mở Miễn phí rTorrent Linux Mac Windows

  Gui

  NTorrent icon
 • Flood

  Giao diện người dùng web hiện đại cho rTorrent với phụ trợ Node.js và lối vào React.

  Mã nguồn mở Miễn phí rTorrent Node.JS Self-Hosted Linux

  Flood icon
 • wTorrent

  wTorrent là một giao diện web để rTorrent, một máy khách bittorrent dựa trên bảng điều khiển hiệu suất cao. Nó sử dụng máy chủ xmlrpc tích hợp của rtorrent để liên lạc với nó. wTorrent được lập trình bằng php sử dụng các mẫu Smarty và XMLRPC cho thư…

  Mã nguồn mở Miễn phí rTorrent PHP Self-Hosted Linux