Các lựa chọn thay thế để LLVM

 • GNU Compiler Collection

  Bộ sưu tập trình biên dịch GNU (GCC) là một hệ thống trình biên dịch được tạo bởi Dự án GNU hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình khác nhau. GCC là thành phần chính của chuỗi công cụ GNU. Cũng là trình biên dịch chính thức của hệ điều hành GNU chưa hoàn thà…

  Mã nguồn mở Miễn phí Haiku Linux Windows Mac

  GNU Compiler Collection icon
 • clang

  Giao diện người dùng C, C ++, Objective C và Objective C ++ cho trình biên dịch LLVM.

  Mã nguồn mở Miễn phí Cygwin BSD Linux Windows Mac

  clang icon
 • Portable C Compiler

  pcc là một trình biên dịch C99 nhằm mục đích nhỏ, đơn giản, nhanh chóng và dễ hiểu.

  Mã nguồn mở Miễn phí BSD Linux

 • Open64

  Open64 là một trình biên dịch mã nguồn mở, tối ưu hóa cho các kiến ​​trúc vi xử lý Itanium và x86-64. Nó hỗ trợ Fortran 77/95 và C / C ++, cũng như mô hình lập trình bộ nhớ dùng chung OpenMP.

  Mã nguồn mở Miễn phí Linux

  Open64 icon