Các lựa chọn thay thế để Facebook 360

 • Fulldive VR

  Fulldive là một nền tảng điều hướng thực tế ảo (VR) 100% do người dùng tạo ra. Nó cũng là một nền tảng xã hội cho phép bạn theo dõi những gì bạn bè của bạn xem và chơi và chia sẻ các video phản ứng yêu thích của bạn. Fulldive cho phép bạn duyệt và x…

  Freemium Daydream Apple Watch iPad Android Tablet iPhone Android

  Fulldive VR icon
 • Jaunt VR

  Jistic VR cho phép bạn trải nghiệm video trong thực tế ảo nhập vai.

  Miễn phí iPad Android Tablet iPhone Android

  Jaunt VR icon
 • VeeR VR

  VeeR VR có nội dung video VR được quản lý từ cộng đồng những người sáng tạo VR toàn cầu. Ứng dụng tập trung vào việc dễ dàng chia sẻ UGC, chất lượng trải nghiệm xem và sức sống của cộng đồng video VR toàn cầu năng động của VeeR.

  Miễn phí iPhone Android

  VeeR VR icon