57372 ứng dụng 688720 thích

Ứng dụng và phần mềm tốt nhất

 • CherryTree

  Một ứng dụng ghi chú phân cấp, bao gồm văn bản và tô sáng cú pháp phong phú, lưu trữ dữ liệu trong một tệp xml hoặc sqlite duy nhất. - Văn bản phong phú - Làm nổi bật cú pháp - Xử lý hình ảnh - Xử lý tập tin nhúng - Xử lý danh sách đa cấp - Xử lý bả…

  Mã nguồn mở Miễn phí PortableApps.com Linux Windows

  CherryTree icon
 • Doxter

  Doxter là một phần mềm giúp các nhà văn và nhà phát triển kỹ thuật tạo, tổ chức và xuất bản tài liệu dự án. - Định dạng văn bản với trình soạn thảo markdown hoặc WYSIWYG. - Tài liệu cấu trúc: sử dụng các mức lồng nhau, thẻ, mục lục tự động. - Mời đồ…

  Thương mại Software as a Service (SaaS)

  Doxter icon