57372 ứng dụng 688720 thích

Ứng dụng và phần mềm tốt nhất

  • Fotor

    Mạnh mẽ, thân thiện với người dùng và có thể truy cập toàn cầu, Fotor là bộ chỉnh sửa ảnh trực tuyến, sử dụng công nghệ độc quyền để mang lại mức độ kiểm soát chỉnh sửa chưa từng có cho bất kỳ ai và mọi người. Mặc dù các tính năng 'cắt dán' và 'chỉn…

    Freemium iPhone Android Web Windows Mac

    Fotor icon